مدارگسترش فن آوری اطلاعات

معرفي شركت:

شکل‌گيری شركت مدار گسترش فن آوري اطلاعات (ITO) در سال 1381، با هدف تداوم و گسترش تجربيات ارزنده گذشته، در قالب يك شركت پيشرو در فن‌آوري صورت گرفته است. ITO برخلاف روش مرسوم در ميان شركت‌هاي ايراني، به هيچ عنوان يك مصرف‌كننده صرف تكنولوژي وارداتي نبوده، بلکه با اتکاء به نوآوري، تحقيق و تجارب بومی، معتقد است كه تنها يك شركت پيشرو در حوزه فن‌آوري نمي‌تواند پاسخ‌گوي نياز‌هاي ولو ابتدايي مشتريان باشد، چه رسد به آنچه امروزه بازار پرتحرك جهاني به عنوان نياز پيش روي شركت‌ها و سازمان‌ها مي‌گذارد. با چنين نگرشي،ITO راهبرد‌هاي زير را در دستور كار خود قرار داده است :


اهداف شرکت

 • یک راه حل دهنده به جای یک فروشنده نرم افزار
  • مهندسی نرم افزار
  • علم مدیریت سازمان و مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
 • به کارگیری اصول و روش های نوین مهندسی نرم افزار و تولید زیر ساخت های ضروری
  • توسعه ی سریع و اقتصادی نرم افزار
  • مطابق با شرایط خاص این صنعت در ایران
  • فرهنگ سازماني بومي
 • روش شناسی های اختصاصی جهت اراِئه راه حل مبتنی بر اصول مدیریت تغییر و رویکرد استراتژیک
 • ایجاد توانایی های مشاوره ای و مدیریتی با تاکید براصول روش شناسی
 • مشارکت با سایر بنگاه هاو شرکت های متخصص و حرفه ای در ارائه راه حل های بهبود و ترقی سازمان ها مبتنی بر توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات


 • توانمندي:

توضيحات عنوان ويژگی/ دستآورد
برخورداری از دانش و تکنولوژي‌های روز
 • اتکاء به زيرساخت توليد برنامه‌های کاربردی
 • توليد و بهره‌برداری از موتور قوانين کاری (Business Rule Engine)
 • توليد و بهره‌برداری از ماجول کنترل دسترسی برنامه‌های کاربردی ( Access Control Module )
 • توليد و بهره‌برداری از تکنولوژی مولد برنامه کاربردی (Application Generator)
برخورداری از نيروهاي كيفي با توان بالا
 • برخورداري از تجربه زماني بالا در عرصه توليد نرم‌افزار (متوسط تجربه كاري پرسنل 10 سال مي‌باشد)
 • داشتن تجارب موفق در حوزه‌هاي تخصصي متنوع متأثر از مشتريان در صنايع مختلف
 • برخورداري از مديران با تجربه و فارغ‌التحصيل از معتبرترين دانشگاه فني ايران، دانشگاه صنعتي شريف
 • برخورداري از كارشناسان و كارشناسان ارشد با تجربه و فارغ‌التحصيل از معتبرترين دانشگاه‌هاي دولتي ايران
 • برخورداري از مشاوران باتجربه و همچنين نظريه‌پردازان و روش‌شناسان قابل
توليد مبتنی بر زيرساخت توليد نرم‌افزاردر قالب کارخانه توليد نرم‌افزار
 • مولفه‌های هسته زيرساخت (Core Components Infrastructure)
 • مولفه‌های کاری زيرساخت (Infrastructure Business Components)
ارائه راه حل‌های مبتنی بر نرم‌افزار نه صرفأ نرم‌افزار
 • توليد متدولوژي استقرار نرم‌افزار براي سازمان‌هاي بزرگ در قالب مدل بهبود مستمر (ITO Seeding)
 • حاظ كردن جايگاه مشاوره مديريت طرح‌هاي كلان اطلاعاتي و معماري سازماني
 • بهبود فرآيندهاي كاري سازمان
برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات و مشاوره مديريت
 • معماري اطلاعاتي و معماري سازماني
 • مهندسي مجدد
 • مديريت تغيير
 • ارائه سازمان مديريت فناوري اطلاعات
استفاده از نظام‌های كيفي و مديريتي پروژه در چرخه توليد نرم‌افزار
 • توليد و اجراي مجموعه طرح‌هاي پشتيباني فرآيند توليد نظير :
  • طرح مديريت پروژه
  • طرح كنترل پروژه و چك‌ليست‌هاي مربوط
  • نظارت و ارزيابي پيمانكاران
  • طرح مديريت پيكربندي
  • طرح مديريت كيفيت
  • طرح مديريت كيفيت در حوزه نظارت و برون‌سپاري
  • طرح مديريت نظارت و برون‌سپاري
ارائه راه‌حل جامع برنامه‌ريزی و مديريت فعاليت‌ها در سازمان (EAP/EAM) با توسعه تدريجي اين نظام در درون سازمان و درگير نمودن ساير منابع سازماني همچون منابع نقدي و نيروي انساني، به سطح رسوخ نظام مديريت فرآيندهاي سازمان پرداخته مي‌شود و با بكارگيري تكنولوژي‌هاي روزآمد وبومي‌سازي ديدگاه‌هاي نوين صنعت نرم‌افزار، تلاش مي‌كنيم مفهوم به ظاهر دست‌نيافتني "برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP )" را به گونه‌اي قابل باور و قابل اجرا در سازمان‌ها مستقر نمائيم.
تجربه و دانش در زمينه نظارت و استانداردسازی چرخه توليد نرم‌افزارهای کلان
 • تدوين استانداردهای توليد نرم‌افزار در مراحل مختلف توليد در قالب کميته فنی پروژه شامل:
  • استاندارد و متدولوژی فاز تحليل و طراحی و ساخت سيستم‌های Client/Server و Web Based
  • استانداردها و طرح‌های مربوط به آزمون، تبديل داده، آموزش، انتقال
  • استانداردهای مربوط به معماری فنی (لايه‌های برنامه کاربردی، توزيع‌يافتگی، امنيت و حقوق دسترسی، يکپارچگی، واسط‌های سيستمی، طرح ظرفيت)
 • مشارکت در مديريت و راهبری پروژه:
  • ارائه طرحهاي پشتيباني پروژه به منظور تعريف پروتکلهای کاری بين ارکان پروژه شامل طرح مديريت پروژه، طرح نظارت، طرح کيفيت، طرح كنترل پروژه، طرح مديريت پروژه پيمانكار
  • تدوين چک‌ليستهای ارزيابي پيمانكار ( ابتدای پروژه، حين کار و ابتدای هر مرحله)
  • مشارکت در کميته راهبردی و کميسيون‌های تخصصی استقرار
 • فعاليت‌های نظارتی
  • تهيه و تدوين رويه‌هاي نظارتي و استانداردهای کيفی پروژه
  • تهيه و تدوين شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي گروه‌هاي درگير در توليد فرآورده نرم‌افزاري
  • نجام ارزيابي‌هاي دوره‌اي ازعملكرد گروه‌هاي درگير در توليد نرم‌افزار
  • تعيين شاخص‌هاي كيفي و چک ليستهای فرآورده‌هاي مراحل توليد جهت مميزی و نظارت کيفی
  • انجام بازبيني‌هاي فني فرآورده‌هاي نرم‌افزاري با معيارهاي استاندارد تعريف شده در پروژه
 • فعاليت‌های مربوط به پشتيبانی فنی
  • بزار و محيط توليد (کتابخانه ابزار، فارسی سازی، تهيه نسخ جديد، تبديل نسخ، ...)
  • بانک اطلاعاتی
  • ابزار مهندسی نرم‌افزار
  • ابزار مميزی و نظارتی مکانيزه

دفاتر

آدرس

ایران، تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر تیر، پلاک 6