پنل تخصصی تکفاصد با موضوعيت ERP در تاريخ 20 خرداد 92 برگزار شد.

1392/03/25

با رياست سرکار خانم مهندس آزاده داننده (رئيس سازمان نظام صنفی رايانه ای) مورخ 20 خرداد ماه 1392 در اولين همايش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات برگزار شد.
در اين پنل آقايان مهندس امير رهنمافر (مدير عامل شرکت مدار گسترش فناوری اطلاعات)، مهندس سعيد امامی (رئيس کميته ERP نظام صنفی رايانه ای)، مهندس ظاهری (مدیر عامل شرکت سند پرداز) و مهندس اليشايي (مدير عامل شرکت شماران سيستم) حضور داشتند و پس از سخنرانی مختصر آقای مهندس امامی در خصوص سير تحول ERP سوالاتی مطرح و از سوی حضار پاسخ داده شد.
اهم مباحث مطرح شده به شرح ذيل مي باشد:
1-لزوم ايجاد و بکارگيری ERP های ايرانی علی غم وجود شرکت هايي چون Oracle، SAP و...
2-مباحثی چون تحريم و پدافند غير عامل و لزوم بکارگيری سيستم های مبتنی بر زيرساخت متن باز در کشور
3-استفاده ترکيبی از ابزارهای خارجی و داخلی
4-اشاره به اينکه در کشور ما اغلب استفاده از ERP تنها در سطح TPS و تراکنشات سازمانها است