انعکاس خبری سخنرانی مدیرعامل و مدیر توسعه کسب و کار شرکت مدارگسترش فناوری اطلاعات در ماهنامه تدبیر

1392/05/07

طی نشستی که در سازمان مدیریت صنعتی و با حضور مدیران و مسوولان سازمان ها و کسب و کار های مختلف و صاحب نظران برگزار شد به سخنرانی و پرسش و پاسخ با محوریت " BPMS ابزاري براي توانمندسازي BI - BPMS as an enabler of Business Intelligence" پرداخته شد.
سخنرانان این نشست مدیرعامل (آقای مهندس امیر رهنمافر) و مدیر توسعه کسب و کار (خانم دکتر آمنه علاقبندراد) شرکت مدارگسترش فناوری اطلاعات بودند که به سخنرانی حول ابعاد مختلف ارتباط هوش تجاری BI و مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS پرداختند.
مشروح این گزارش را می توانید در ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر خرداد 1392 شماره 252 مشاهده نمایید.