دریافت گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

دریافت گواهینامه رتبه بندی با رتبه 1 در زمینه تولید نرم افزار و تایید صلاحیت از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
رتبه1.png 
رتبه.png