دریافت تقدیرنامه از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)